Taisyklės ir Sąlygos

Šią svetainę valdo Ivanule Drift. Visoje svetainėje terminai „mes“, „mus“ ir „mūsų“ priskiriama prie Ivanule Drift. „Ivanule Drift“ siūlo šią svetainę, įskaitant visą informaciją, įrankius ir paslaugas, kurias galite rasti šioje svetainėje jums, vartotojui, su sąlyga, kad sutiksite su visomis čia nurodytomis sąlygomis, nuostatomis, politika ir pranešimais. Apsilankę mūsų svetainėje ir (arba) pirkdami ką nors iš mūsų, jūs įsitraukiate į mūsų „Paslaugas“ ir sutinkate laikytis šių sąlygų („Paslaugų teikimo sąlygos“, „Sąlygos“), įskaitant tas papildomas taisykles ir nuostatas bei politiką nurodytas čia ir (arba) pasiekiamas naudojant hipersaitą. Šios paslaugų teikimo sąlygos galioja visiems svetainės vartotojams, įskaitant be apribojimų vartotojus, kurie yra yra puslapyje naudodami naršyklę, pardavėjai, klientai, prekybininkai ir (arba) turinio bendraautoriai. Prašome atidžiai perskaityti šias paslaugų teikimo sąlygas prieš eidami į svetainę ar naudodamiesi ja. Eidami į bet kurią svetainės dalį ar naudodamiesi ja, jūs sutinkate, kad jums būtų privalomos šios paslaugų teikimo sąlygos. Jei nesutinkate su visomis šios sutarties sąlygomis, tuomet negalite patekti į svetainę ar naudotis jokiomis paslaugomis. Jei šios paslaugų teikimo sąlygos laikomos pasiūlymu, sutikimas aiškiai apsiriboja šiomis paslaugų teikimo sąlygomis. Visoms naujoms funkcijoms ar įrankiams, kurie pridedami prie dabartinės parduotuvės, taip pat bus taikomos paslaugų teikimo sąlygos. Šiame puslapyje bet kuriuo metu galite peržiūrėti naujausią paslaugų teikimo sąlygų versiją. Mes pasiliekame teisę atnaujinti, pakeisti ar pakeisti bet kurią šių paslaugų teikimo sąlygų dalį, paskelbdami atnaujinimus ir (arba) pakeitimus mūsų svetainėje. Tai jūsų pareiga periodiškai tikrinti, ar šiame puslapyje nėra pakeitimų. Po to, kai po pakeitimų paskelbimo toliau naudojatės svetaine ar naudojatės ja, jūs sutinkate su tais pakeitimais. Mūsų parduotuvė yra įsikūrusi „Shopify Inc.“. Jie teikia mums internetinę elektroninės komercijos platformą, leidžiančią mums parduoti jums savo produktus ir paslaugas.

1 Skirsnis – internetinės parduotuvės sąlygos

Sutikdami su šiomis paslaugų teikimo sąlygomis, jūs patvirtinate, kad esate bent pilnametis savo gyvenamojoje valstybėje, bei davėte mums savo sutikimą leisti bet kuriam iš jūsų nepilnamečių išlaikytinių naudotis šia svetaine.

Jūs negalite naudoti mūsų produktų jokiais neteisėtais ar neleistinais tikslais, taip pat, naudodamiesi Paslauga, nepažeisite jokių jūsų jurisdikcijai priklausančių įstatymų (įskaitant, bet neapsiribojant autorių teisių įstatymais).

Draudžiama platinti virusus ar „worms“ siekiant pakenkti internetinei svetainei.

Pažeidus bet kurią iš Sąlygų, jūsų paslaugos bus nedelsiant nutrauktos, bei pranešta atitinkamoms institucijoms.

2 Skirsnis – bendrosios sąlygos

Mes pasiliekame sau teisę bet kuriuo metu atsisakyti bet kam teikti paslaugas.

Jums reikėtų suprasti, kad jūsų turinys (neįskaitant kredito kortelių informacijos) gali būti perduotas nešifruotas ir gali būti susijęs su (a) perdavimais per įvairius tinklus; ir b) pakeitimus, kad atitiktų ir pritaikytų prie jungiamųjų tinklų ar įrenginių techninių reikalavimų. Kredito kortelių informacija visada užšifruojama perduodant tinklais.

Jūs sutinkate be aiškaus rašytinio mūsų sutikimo perdaryti, kopijuoti, dublikuoti, parduoti, perparduoti mūsų prekes ir teikiamas paslaugas. Šioje sutartyje naudojamos antraštės įtrauktos tik dėl patogumo ir neribos ar kitaip neturės įtakos šioms sąlygoms.

3 Skirsnis – informacijos tikslumas, išsamumas ir laikotarpis

Mes neatsakome, jei šioje svetainėje pateikta informacija nėra tiksli, išsami ar naujausia. Šioje svetainėje pateikta medžiaga yra skirta tik bendrai informacijai ir neturėtų būti pasikliaujama arba naudojama kaip vienintelis pagrindas priimant sprendimus nepasikonsultavus su pirminiais, tikslesniais, išsamesniais ar tinkamesniais informacijos šaltiniais. Bet koks pasitikėjimas šios svetainės medžiaga yra jūsų pačių rizika.

Šioje svetainėje gali būti tam tikros istorinės informacijos. Istorinė informacija, be abejo, nėra naujausia ir pateikiama tik jūsų informavimui. Mes pasiliekame teisę bet kada pakeisti šios svetainės turinį, tačiau mes neprivalome atnaujinti jokios informacijos mūsų svetainėje. Jūs sutinkate, kad mūsų svetainės stebėjimas yra jūsų atsakomybė.

4 Skirsnis – paslaugų ir kainų pakeitimai

Mūsų gaminių kainos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu pakeisti arba nutraukti Paslaugą (ar bet kurią jos dalį ar turinį) be išankstinio įspėjimo.

Mes neatsakome nei jums, nei jokiai trečiajai šaliai už bet kokius Paslaugos pakeitimus, kainos pakeitimą, sustabdymą ar nutraukimą.5 Skirsnis – produktai ar paslaugos (jei taikoma)

Tam tikrus produktus ar paslaugas galima įsigyti tik internetu per svetainę. Šių produktų ar paslaugų kiekis gali būti ribotas ir jie gali būti grąžinami ar keičiami tik pagal mūsų grąžinimo politiką.

Mes dėjome visas pastangas, kad kuo tiksliau būtų parodytos parduotuvėje rodomos mūsų gaminių spalvos ir vaizdai. Mes negalime garantuoti, kad jūsų kompiuterio monitoriaus bet kokios spalvos ekranas bus tikslus.

Mes pasiliekame teisę, tačiau nesame įpareigoti, apriboti savo produktų ar paslaugų pardavimą bet kuriam asmeniui, geografiniam regionui ar jurisdikcijai. Šia teise galime naudotis kiekvienu konkrečiu atveju. Mes pasiliekame teisę apriboti bet kokių mūsų siūlomų produktų ar paslaugų kiekius. Visi produktų aprašymai ar produktų kainos gali būti keičiami bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo, mūsų pačių nuožiūra. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu atsisakyti bet kokio produkto. Bet koks šioje svetainėje pateiktas bet kokio produkto ar paslaugos pasiūlymas yra negaliojantis, jei tai draudžiama.

Mes negarantuojame, kad bet kokių jūsų įsigytų ar įsigytų produktų, paslaugų, informacijos ar kitos medžiagos kokybė atitiks jūsų lūkesčius ar kad visos paslaugos klaidos bus ištaisytos.

6 Skirsnis – atsiskaitymo tikslumas ir profilio informacija

Mes pasiliekame teisę atsisakyti bet kokio užsakymo, kurį pateikėte pas mus. Mes galime savo nuožiūra apriboti ar atšaukti vienam asmeniui, namų ūkiui ar užsakymui perkamus kiekius. Šie apribojimai gali apimti užsakymus, pateiktus toje pačioje kliento sąskaitoje arba toje pačioje sąskaitoje, tą pačią kredito kortelę ir (arba) užsakymus, kurie naudoja tą patį atsiskaitymo ir (arba) pristatymo adresą. Jei mes pakeisime ar atšauksime užsakymą, bandysime pranešti jums susisiekę el. Paštu ir (arba) atsiskaitymo adresu / telefono numeriu, nurodytu užsakymo priėmimo metu. Mes pasiliekame teisę apriboti ar uždrausti užsakymus, kuriuos, mūsų nuomone, pateikia pardavėjai, perpardavėjai ar platintojai.

Jūs sutinkate pateikti dabartinę, išsamią ir tikslią informaciją apie pirkinius ir sąskaitą apie visus mūsų parduotuvėje įsigytus pirkinius. Jūs sutinkate nedelsdami atnaujinti savo sąskaitą ir kitą informaciją, įskaitant jūsų el. Pašto adresą ir kredito kortelių numerius bei galiojimo laiką, kad galėtume atlikti jūsų operacijas ir prireikus su jumis susisiekti.Norėdami gauti daugiau informacijos, peržiūrėkite mūsų grąžinimo politikos aprašą.

7 Skirsnis – neprivalomieji įrankiai

Mes galime suteikti jums prieigą prie trečiųjų šalių įrankių, kurių mes nekontroliuojame ir neturime jokios kontrolės ar įvesties.

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mes suteikiame prieigą prie tokių priemonių, „as is“ ir „as available“, be jokių garantijų, pareiškimų ar sąlygų ir be jokio patvirtinimo. Mes neprisiimsime jokios atsakomybės dėl jūsų pasirenkamų trečiųjų šalių įrankių naudojimu.

Bet koks jūsų pasirinktų įrankių, siūlomų svetainėje, naudojimas yra jūsų pačių rizika ir nuožiūra. Turėtumėte įsitikinti, kad esate susipažinęs ir sutinkate su sąlygomis, kuriomis įrankius teikia atitinkamas trečiosios šalies teikėjas.

Ateityje mes taip pat galime pasiūlyti naujų paslaugų ir (arba) funkcijų svetainėje (įskaitant naujų įrankių ir išteklių išleidimą). Šioms naujoms funkcijoms ir (arba) paslaugoms taip pat bus taikomos šios paslaugų teikimo sąlygos.

8 Skirsnis trečiųjų šalių nuorodos

Tam tikras turinys, produktai ar paslaugos teikiamos per mūsų aptarnavimą, gali turėti medžiagos iš trečiųjų šalių. Trečiųjų šalių nuorodos šioje svetainėje gali nukreipti jus į trečiųjų šalių svetaines, kurios nėra susijusios su mumis. Mes nesame atsakingi už turinio ar tikslumo patikrinimą ar vertinimą ir mes negarantuojame ir neturėsime jokios atsakomybės už jokią trečiųjų šalių medžiagą ar interneto svetaines ar bet kokią kitą medžiagą, produktus ar trečiųjų šalių paslaugas.

Mes neatsakome už jokią žalą ar žalą, susijusią su prekių, paslaugų, išteklių, turinio pirkimu ar naudojimu ar bet kuriomis kitomis operacijomis, susijusiomis su trečiųjų šalių svetainėmis. Atidžiai peržiūrėkite trečiosios šalies politiką ir praktiką ir įsitikinkite, kad supratote jas prieš pradėdami bet kurią operaciją. Skundai, pretenzijos, susirūpinimas ar klausimai dėl trečiųjų šalių gaminių turėtų būti nukreipti trečiajai šaliai.

9 Skirsnis – vartotojų komentarai, atsiliepimai ir kiti pateikimai

Jei mūsų prašymu jūs siunčiate tam tikras konkrečias paraiškas arba be mūsų prašymo siunčiate kūrybines idėjas, pasiūlymus, pasiūlymus, planus ar kitą medžiagą, internete, el. Paštu, paštu ar kitu būdu, jūs sutinkate, kad mes bet kuriuo metu be apribojimų galime redaguoti, kopijuoti, skelbti, platinti, versti ir kitaip naudoti bet kokioje laikmenoje bet kokius komentarus, kuriuos mums persiuntėte. Mes neprivalome (1) konfidencialiai palaikyti komentarų; 2) sumokėti kompensaciją už visas pastabas; arba (3) atsakyti į visus komentarus.

Mes galime, bet neprivalome, stebėti, redaguoti ar šalinti turinio, kuris, mūsų pačių nuožiūra, yra neteisėtas, įžeidžiantis, grasinantis, šmeižikiškas, šmeižikiškas, pornografinis, nepadorus ar kitaip niekinamas arba pažeidžiantis bet kurios šalies intelektinę nuosavybę ar šias paslaugų teikimo sąlygas.

Jūs sutinkate, kad jūsų komentarai nepažeis jokių trečiųjų šalių teisių, įskaitant autorių teises, prekės ženklą, privatumą, asmenybę ar kitas asmenines ar nuosavybės teises. Be to, jūs sutinkate, kad jūsų komentaruose nebus šmeižikiškos ar kitaip neteisėtos, įžeidžiančios ar nepadorios medžiagos ar juose nebus jokių kompiuterio virusų ar kitokių kenkėjiškų programų, kurios bet kokiu būdu galėtų turėti įtakos paslaugoms ar bet kurios susijusios svetainės veikimui. Jūs negalite naudoti klaidingo el. Pašto adreso, apsimesti, kad esate kažkas kitas nei jūs, ar kitaip klaidinti mus ar trečiąsias šalis dėl bet kokių komentarų kilmės. Jūs esate visiškai atsakingi už visus jūsų pateiktus komentarus ir jų tikslumą. Mes neprisiimame jokios atsakomybės ir neprisiimame jokios atsakomybės už jūsų ar trečiųjų šalių paskelbtus komentarus.

10 Skirsnis – asmeninė informacija

Jūsų asmeninės informacijos pateikimą parduotuvėje reglamentuoja mūsų privatumo politika.

11 Skirsnis – klaidos ir netikslumai

Kartais mūsų svetainėje gali būti informacijos, kurioje yra spausdinimo klaidų, netikslumų ar praleidimų, kurie gali būti susiję su gaminio aprašymu, kainodara, akcijomis, pasiūlymais, produkto pristatymo mokesčiais, tranzito laiku ir prieinamumu. Mes pasiliekame teisę ištaisyti klaidas, netikslumus ar praleidimus ir pakeisti ar atnaujinti informaciją arba atšaukti užsakymus, jei bet kokia informacija tarnyboje ar bet kurioje susijusioje svetainėje bet kuriuo metu yra netiksli be išankstinio įspėjimo (taip pat ir po to, kai pateikėte užsakymą).

Mes neprisiimame jokios pareigos atnaujinti, taisyti ar paaiškinti informaciją bet kurioje susijusioje svetainėje, įskaitant be apribojimų informaciją apie kainodarą, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai.

12 Skirsnis – draudimai

Be kitų draudimų, nustatytų paslaugų teikimo sąlygose, jums draudžiama naudoti svetainę ar jos turinį: (a) bet kokiems neteisėtiems tikslams; b) prašyti kitus atlikti neteisėtus veiksmus ar juose dalyvauti; c) pažeisti bet kokius tarptautinius, federalinius, provincijų ar valstijų įstatymus, taisykles, įstatymus ar vietos potvarkius; (d) pažeisti ar pažeisti mūsų intelektinės nuosavybės teises ar kitų asmenų intelektinės nuosavybės teises; e) priekabiauti, piktnaudžiauti, įžeisti, įžeisti, šmeižti, šmeižti, žeminti, įbauginti ar diskriminuoti dėl lyties, seksualinės orientacijos, religijos, etninės priklausomybės, rasės, amžiaus, tautinės kilmės ar negalios; f) pateikti melagingą ar klaidinančią informaciją; g) įkelti ar perduoti virusus ar bet kokio tipo kenksmingą kodą, kuris bus ar gali būti naudojamas bet kokiu būdu, kuris turės įtakos paslaugoms ar bet kurios susijusios interneto, kitų svetainių ar interneto funkcionalumui ar veikimui; h) rinkti ar sekti kitų asmeninę informaciją; i) dalintis turiniu priskiriamu šlamštui; j) bet kokiems nepadoriems ar amoraliems tikslams; arba (k) trukdyti ar apeiti paslaugas ar bet kurios susijusios svetaines, kitų svetainių ar interneto saugos ypatybes. Mes pasiliekame teisę nutraukti jūsų naudojimąsi paslaugomis ar bet kuria susijusia svetaine už pažeidžiant bet kokį draudžiamą naudojimą.

13 Skirsnis – garantijų netaikymas; atsakomybės apribojimas

Mes nereprezentuojame ir negarantuojame, kad jūs naudositės mūsų paslaugomis nepertraukiamai, laiku, saugiai ar be klaidų.

Mes negarantuojame, kad rezultatai, kuriuos galima gauti naudojant paslaugą, bus tikslūs ar patikimi.

Jūs sutinkate, su sąlyga, jog mes galime pašalinti paslaugą neribotam laikui arba ją atšaukti bet kuriuo metu, apie tai nepranešę jums.

Jūs aiškiai sutinkate, kad jūs visiškai rizikuojate naudotis paslauga. „Duck Story“ tiekėjai, paslaugų teikėjai ar licencijų išdavėjai nėra atsakingi už bet kokius sužeidimus, nuostolius, pretenzijas ar bet kokius tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius, baudžiamuosius, specialiuosius, bet kokios rūšies žalą, įskaitant, be apribojimų, prarastą pelną, prarastas pajamas, prarastas santaupas, duomenų praradimą, pakeitimo išlaidas ar bet kokią panašią žalą, atsiradusią dėl sutarties, delikto (įskaitant neatsargumą), griežtos atsakomybės ar kitokios, atsirandančios dėl jūsų naudojimasis kuria nors paslauga ar bet kokiais produktais.

14 Skirsnis – nuostolių atlyginimas

Jūs sutinkate atlyginti žalą, taip pat laikyti nekenksmingomis „Duck Story“ ir mūsų pagrindines įmones, dukterines įmones, partnerius, agentus, rangovus, licencijų davėjus, paslaugų teikėjus, subrangovaus, darbuotojus.

15 Skirsnis – atskiriamumas

Tuo atveju, jei kuri nors šių paslaugų teikimo sąlygų nuostata bus pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama, tokia nuostata vis dėlto gali būti vykdoma tiek, kiek tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus, ir nevykdoma dalis laikoma atskirta nuo šių paslaugų teikimo sąlygų.

16 Skirsnis – nutraukimo terminas

Šalių įsipareigojimai ir atsakomybės, atsirandantys iki sutarties nutraukimo datos, turi galioti ir pasibaigus šios sutarties galiojimui visais atvejais.

Šios paslaugų teikimo sąlygos galioja, kol jų nepašalinsite jūs arba mes. Jūs galite nutraukti šias paslaugų teikimo sąlygas bet kuriuo metu pranešdami mums, kad nebenorite naudotis mūsų paslaugomis arba kai nustojate naudotis mūsų svetaine.

Jei vieninteliu mūsų sprendimu jūs neįvykdysite arba įtariate, kad neįvykdėte bet kurios šių paslaugų teikimo sąlygų sąlygos ar nuostatos, mes taip pat galime bet kada nutraukti šią sutartį be išankstinio įspėjimo ir jūs liksite atsakingas už visas mokėtinas sumas.

17 Skirsnis – susitarimas

Tai, kad mes nepasinaudojome ar neįgyvendinome jokių teisių ar šių paslaugų teikimo sąlygų, nereiškia, kad atsisakome tokios teisės ar nuostatos.

Šios Paslaugų teikimo sąlygos ir bet kokia politika ar veiklos taisyklės, kurias paskelbėme šioje svetainėje arba susijusios su mūsų paslaugomis, yra susitarimas ir supratimas tarp jūsų ir mūsų ir reglamentuoja jūsų naudojimąsi paslaugomis, pakeičiant bet kokius ankstesnius ar lygiaverčius susitarimus, pranešimus ir pasiūlymus.

Bet kokie neaiškumai aiškinant šias paslaugų teikimo sąlygas neturi būti aiškinami projekto rengėjo atžvilgiu.

18 Skirsnis – teisės aktai

Šioms paslaugų teikimo sąlygos ir bet kurios atskiros sutartys, kurias mes teikiame jums, yra reglamentuotos pagal Lietuvos įstatymus.

19 Skirsnis – sutarties sąlygų pakeitimai

Šiame puslapyje bet kuriuo metu galite peržiūrėti naujausią paslaugų teikimo sąlygų versiją.

Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra atnaujinti, pakeisti ar pakeisti bet kurią šių paslaugų teikimo sąlygų dalį paskelbdami atnaujinimus ir pakeitimus mūsų svetainėje. Tai yra jūsų pareiga periodiškai tikrinti mūsų svetainę, ar nėra pakeitimų. Paskelbus bet kokius šių paslaugų teikimo sąlygų pakeitimus, jei toliau naudojatės mūsų svetaine ar paslaugomis ar jomis naudojatės, reikš, kad sutinkate su tais pakeitimais.

20 Skirsnis – kontaktinė informacija

Klausimai apie paslaugų teikimo sąlygas turėtų būti atsiųsti mums el. Paštu aligrigorenko@gmail.com.